ІX. Лечението на пародонтитите бива:
• причинно
• причинно-следствено
• поддържащо

1. Причинно лечение. Състои се в премахване на зъбния камък и зъбната плака.

Това става в стоматологичния кабинет. Премахването на зъбния камък може да стане ръчно или със специален апарат – звуков или ултразвуков. Тази първа фаза на лечението е задължителна. Без нея останалите фази са безсмислени и лечението е обречено на неуспех. На втори етап се елиминират останалите причини:

а) балконни пломби
б) ортодонтски аномалии
в) лоши коронки
г) неправилно изработени протези

2. Патогенетично лечение (причинно-следствено)

Както стана ясно от механизма на възникване на пародонтита, вследствие на "лошите" бактерии се получава отделяне на токсични съединения, които увреждат венеца, костта, периодонциума и цимента и се получава една смес от мъртви тъкани, които се натрупват в образувания костен и венечен джоб. Тези продукти не само увреждат прогресивно пародонта и отделят токсини в организма, а и не могат да се елиминират без стоматологична намеса.

Едновременно с натрупването на мъртвата тъкан, като защитна реакция на организма в джоба се образува млада биологична тъкан, която обаче е непълноценна и само ограничава наличното възпаление. Тази тъкан се нарича гранулационна.

Цел на патогенетичното лечение е премахването на некротичната и гранулационната тъкан, т.е. елиминирането им от организма, за да се стимулира оздравяването на пародонта.

За тази цел са създадени специални инструменти – кюрети, а манипулацията се нарича кюретиране, т.е. премахване на тъкани от една кухина. В случая за кухина може да се приеме образуваният джоб. Кюретажът се извършва на части по групи зъби и в края на всеки сеанс се завършва с поставяне на превръзка.

Етапи на интервенцията:
- Анестезия – обезболяване на зъбите
- Премахване на надвенечния и подвенечния зъбен камък
- Премахване на некротичните тъкани от корена
- Премахване на гранулациите на венеца
- Промивка на джоба с антисептици
- Поставяне на превръзка

Тази лечебна процедура може се извърши по два начина:

- През отвора на джоба, като стоматологът разчита на тактилния си усет, без да вижда директно тъканите на пародонта. Може да се каже че този метод е по-щадящ за пациента.

- Другият начин включва чисто хирургични манипулации – разрязване на тъканите, отслояване, директен оглед и чак тогава кюретиране на патологичния материал. Следва адаптиране и зашиване на тъканите на пародонта.

Кой метод ще се избере е въпрос, който определя стоматологът в зависимост от своята подготовка – терапевтична или хирургична. След кюретажа следва период на възстановяване, чиято продължителност зависи от стадия на заболяването.

Втората фаза на лечение на парадонта, освен методите на терапевтичната стоматология, влючва и хирургични, протетични и ортодонтски методи.
Всички те са непълни и недостатъчни без медикаментозно лечение на пародонтите. То за разлика от другите методи се прилага и в трите фази на лечението – от причинната, през причинно-следствената до поддържащата.

Медикаментозните лечения биват:

- Локално. То се провежда в стоматологичен кабинет чрез различни средства (дренчета, промивки, пасти, гелове, плаки, влакна, ленти, чипчета и др.). Те се поставят в пародонталния джоб от стоматолога и отделят медикаментозни съставки за определен период от време до следващото посещение в стоматологичния кабинет.

- Общо. Стоматологът назначава определени лекарства, които пациентът приема по определен ред и схема. Медикаментозното лечение има следния ефект:

• Противовъзпалителен
• Стимулиране на защитните сили
• Ускоряване на оздравяването

3. Поддържаща терапия.

Всички пациенти, преминали първите две фази се насочват към поддържаща терапия. При болни от пародонтит тя продължава цял живот. При липса на поддържащо лечение се получава класическа схема на нелечение:

здрав пародонт –> гингивит –> пародонтит –> екстракция на зъбите

Следователно цел на поддържащата терапия е задържане на заболяването и прекъсване на веригата на второ и трето ниво.

Поддържащата терапия включва:

а) Контролни прегледи за проследяване на резултатите от лечението
б) Смяна на метода на лечение с по-ефикасен
в) Обучение на пациента за поддържане на по-добра хигиена в устата
г) Лечение на нововъзникнали или повторно появили се заболявания
д) Мотивиране на пациента за целите на лечебния процес


 


Споделете в Facebook | Споделете в Twitter | Споделете в Google Bookmarks
2008-09-30 / Д-р Ангел Георгиев / 5319 пъти разгледано

Още от Пародонтология

• Пародонтология - Дефиниция и структура / Пародонтология
• Пародонтология - Причини за заболяванията / Пародонтология
• Пародонтология - Заболявания на пародонта / Пародонтология
• Пародонтология - Механизми на увреждане / Пародонтология
• Пародонтология - Гингивити / Пародонтология
• Пародонтология - Пародонтити / Пародонтология
• Пародонтология - Лечение на пародонтитите / Пародонтология
• Пародонтология - Невъзпалителни измененения в пародонта / Пародонтология

 

 

60833 посещения
от 1.10.2008
 
2012 © Д-р Ангел Георгиев. Всички права запазени.
Дизайн: Анета Пиронкова. Уеб и SEO: Idea STUDIO