ІІІ. Причини за заболяванията на пародонта:

1. Зъбна плака

а) Дефиниция
Това е сбор от микроорганизми (бактерии) в среда от слюнчени глиполизахариди, които се разполагат върху зъбните повърхности или други твърди структури – мостове, протези, коронки.

б) История
- Първо описание на бактериите в устата е направил Антъни ван Льовенхук през 1683 г. Той установил, че въпреки старателното миене на зъбите остава огромно количество бактерии.
- През 1876 г. Кох създава метод за оцветяване на бактериите.
- С него работи зъболекарят Милер, който започва да изследва микроорганизмите от устата с метода на Кох.
- През 1915 г. Бас и Джон допускат, че има специфични микроорганизми, които могат да увредят пародонта.

в) Видове зъбна плака:
- Надвенечна – разположена е по коронката на зъба
- Подвенечна – разположена е в зъбно-венечната бразда

г) Причини, водещи до натрупване на зъбна плака:
- Зъбен камък
- Неправилно разположени зъби (нелекувани ортодонтски аномалии)
- Анатомични грапавини по зъбната повърхност
- Зъбен кариес
- Неправилно изработени обтурации
- Неправилно изработени коронки и мостове

2. Зъбен камък

а) Дефиниция
Това е минерализирана зъбна плака.

б) Видове зъбен камък:

- Надвенечен. Разположен по коронката на зъбите около венечния ръб. На цвят е светложълт до тъмно кафяв. При пушачи е по-тъмен. Този зъбен камък е по-мек от подвенечния.

- Подвенечен. Той се разполага под венечния ръб и произхожда от кръвния серум. Твърд е и е здраво прилепен към зъба. На цвят е кафяв до черен.

в) Структура. На микрониво зъбният камък е представен от пластове зъбна плака, които имат различна степен на минерализация. Основно зъбният камък съдържа Ca2+, P3+, Mg2+, Na+, CO2-3 йони и хидроксилапатитни кристали, октакалциев фосфат, брушит и др. – все съединения на калция.

3. Травми на зъбите. При определени случаи дъвкателните сили могат да увредят пародонта.

а) Първичен травматизъм. Дъвкателните сили са прекалено големи и увреждат здравия пародонт. Например при някои вредни навици – стискане със зъби, скърцане със зъби.

б) Вторичен травматизъм. Дъвкателните сили са нормални, но пародонтът е болен и те допълнително утежняват протичането на процеса.

4. Наличие на общи заболявания. Редица заболявания на вътрешните органи протичат със засягане на пародонта:

- Диабет
- Сърдечни заболявания
- Кръвни заболявания
- Генетични дефекти и др. 


Споделете в Facebook | Споделете в Twitter | Споделете в Google Bookmarks
2008-09-30 / Д-р Ангел Георгиев / 2971 пъти разгледано

Още от Пародонтология

• Пародонтология - Дефиниция и структура / Пародонтология
• Пародонтология - Причини за заболяванията / Пародонтология
• Пародонтология - Заболявания на пародонта / Пародонтология
• Пародонтология - Механизми на увреждане / Пародонтология
• Пародонтология - Гингивити / Пародонтология
• Пародонтология - Пародонтити / Пародонтология
• Пародонтология - Лечение на пародонтитите / Пародонтология
• Пародонтология - Невъзпалителни измененения в пародонта / Пародонтология

 

 

60833 посещения
от 1.10.2008
 
2012 © Д-р Ангел Георгиев. Всички права запазени.
Дизайн: Анета Пиронкова. Уеб и SEO: Idea STUDIO